Anette S. Wannebo

Klinisk sosionom i barn og unges psykiske helse
Spesialist i Sped- og småbarn
Familieterapeut

Leverer tjenester til barn, unge, voksne og 
familier på oppdrag fra offentlig sektor.

Om Anette S. Wannebo

Anette S. Wannebo tilbyr barneverntjenester til offentlig sektor, hovedsakelig i Innlandet, Viken og Oslo.

Med lang erfaring og kompetanse fra offentlig og privat barnevern og hjelpeapparatet generelt, er Anette opptatt av å levere tjenester av høy barnevernfaglig kvalitet.

I arbeidet bestrebes et tett samarbeid med oppdragsgiver, for å gi et best mulig hjelpetilbud for barna og deres familier. Det er viktig å jobbe tett sammen,  for å sikre at barna får den beste hjelpen og støtten de trenger.

Anette er opptatt av å være kreativ og nytenkende i arbeidet, og etterstreber gode løsninger etter den enkelte families og barneverntjenestes behov.

I store og kompliserte saker som krever ekstra ressurser kan det skreddersys løsninger tilpasset den enkelte sak, etter ønske fra kommunen. I slike tilfeller er det mulig å koble inn og samarbeide med flere erfarne fagpersoner.

Formal- og realkompetanse

Utdanning og kurs

  • Sosionomutdanning - Høyskolen i Oslo
  • Etnisitet og barnevern - Høyskolen i Oslo
  • Klinisk sosionom i barn og unges psykiske helse, spesialisering i Sped- og småbarn
  • Familieterapaut RBUP
  • Opplæring i traumesensitivt barnevern, RVTS Øst

Fullstendig CV og referanseliste fås ved henvendelse